BLOCKCHAIN

Hvad er projekt PinkFrog?

PinkFrog er vores måde at bidrage til formidling af forståelse af den revolution vi mener blockchain teknologier kommer til at have for vores samfund.Ikke siden skabelsen af WWW har vi stået overfor en teknologisk revolution der kommer til at bryde op med den måde vi handler, interagerer og ikke mindst driver vores organisationer på.Derfor har RBConsult siden 2017 været dybt involveret i denne revolution der nu er moden til at blive implementeret i alle former for virksomher.Vi skriver løbende artikler til de danske medier om emnet og konsekvenser og mulighederne.


Og der er meget mere på vej fra vores hånd om netop blockchain, krypto og Nft'er.


Nogle af artiklerne finder du i en redigeret eller opdateret form på LinkedIn linket nedenfor


Relaterede projekter

Kortlægning af Disruptive Drivere


Projekt støttet af InnovationsFonden 2017


Bog og web der kortlægger de mere en 60 drivere der er årsagerne bag disruptive forretningsmodeller og virksomheder.


Bogen deler driverne op i 10 emner der deles mellem 2 kategorier hvor henholdvis mennesker og kultur og teknologiske fremskridt er overskrifterne. Bogen indeholder ligeledes guides/skemaer til hvorledes virksomheder selv kan arbejde med Disruptive drivere.


Blockchain, AI, VR og Machine Learning var i deres spæde år, men bogen afdækker de muligheder vi allerede dengang kunne se ville medfører store ændringer i vores samfund.